Miyop

Uzaktaki cisim ve nesneleri görememe hastalığıdır. Yakındaki nesne ve cisimler net görülmekte ancak uzaktaki cisimler flu olarak görülmektedir. Miyop göz kusuru olan bireyler kaliteli bir hayat sürdürmek için gözlük ya da lens kullanmak durumunda kalırlar. Eğer gözlük ya da lens gibi nesneler kullanılmaz ise uzağı göremeyen bireylerde psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilir. Miyobun derecesi tedavinin gerekip gerekmediği konusunda belirleyici unsurlardandır. Çocuklarda genellikle 6 ile 13 yaşları arasında miyop görülmektedir. Yaş ilerledikçe de miyop derecesi de ilerlemektedir. Özellikle ergenlik yıllarında miyop derecesi hızlı bir şekilde artış gösterebilir.

Miyop Neden Olur?

Göz organımız görüntüleri odaklayan kornea ve lens şeklinde iki bölümden oluşur. Kornea gözün yuvarlak şekildeki kısmıdır. Lensin ise şeffaf bir yapısı bulunmaktadır. Anlatılan şekilde normal şekillenmiş bir göz organında, bu elemanların her biri pürüzsüz ve herhangi bir çizik olmayan bir eğriliğe sahiptir. Normal sayılacak bir eğriliğe sahip bir kornea ve lens gözümüze gelen ışığı kırar ve gözün arka kısmında bulunan retina bölümünde görüntüyü odaklar. Ama eğer kornea kısmının ya da lens kısmının yüzeyi düzgün ve pürüzsüz yani normal sayılan şeklinde değil ise, bu ışınlar düzgün bir şekilde kırılamaz ve bu durumda da kırılma kusuru oluşur.

Miyop Belirtileri Nelerdir?

Yetişkin bireylerde miyop belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Uzaktaki nesneleri bulanık görme belirtisi en belirgin belirtidir ki bu belirti sebebiyle insanlar uzaktaki görüntüleri flu görür ve seçemezler. Net bir şekilde görebilmek için göz kapaklarını kısma veya kısmen kapatma ihtiyacı diğer bir belirtidir. Bu şekilde gözler kısılarak uzağa bakıldığında kısmen de olsa net bir görüntü oluşturulabilecek kanısıyla bireyler bunu çözüm olarak denerler.

Göz yorgunluğu ve buna bağlı baş ağrısı belirtilerin en çok görülenidir. Özellikle baş ağrısı gözün bu kusurundan dolayı görmek için harcadığı çaba nedeniyle meydana gelir ve bazen şiddetli bir hal alabilmektedir. Araba kullanırken, özellikle de geceleri ışığın az olduğu ortamlarda görme zorluğu da miyop belirtilerindendir. Bu belirtiler miyoba işaret eder ve gelişim sürecinde tedavi edilebilirse düzelme olanağı daha yüksektir.

Bir yanıt yazın